Чер 22

Звіт про роботу методичного об’єднання керівників та викладачів фізичного виховання ПТНЗ області за 2017-2018 рр.

Фізичне виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів є складовою частиною навчально-виховного процесу, який спрямований на всебічний розвиток фізичних і духовних сил майбутніх молодих робітників, їх підготовку до трудової діяльності і захисту Вітчизни. Фізичне виховання ПТНЗ має професійно-прикладну спрямованість – удосконалення фізичних, вольових та інших якостей, які необхідні для успішного освоєння обраної професії.

Основними завданнями є:

 • виховання відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної орієнтації на здоровий спосіб життя;
 • створення умов для задоволення потреб кожного учня у зміцненні здоров’я, фізичному та духовному розвитку;
 • збільшення обсягу рухової активності;
 • підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання;
 • оптимізація управління фізичного виховання учнівської молоді.

                                      Мета всіх заходів: 

 • формування в учнів навичок здорового способу життя;
 • активізація спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • залучення до систематичних занять з фізичної культури та спорту.

Вивчення предмету в професійно-технічних навчальних закладах здійснюється окремо для юнаків та дівчат, якщо більше 27 учнів у групі, але не менше 8 однієї статі (Наказ МОН України від 20.02.2002 р. № 128).

Основною та найбільш спрямованою формою організації занять є уроки фізичної культури. У співвідношенні до навчального плану вони проводяться по 2 уроки на тиждень по 45 хв.

У всіх навчальних закладах профтехосвіти області проводяться фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня, а саме:

ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки та паузи на уроках теоретичного та виробничого навчання, заняття фізичними вправами під час перерви.

В області налічується 15 професійно-технічних навчальних закладів – 10 міських та 5 сільських. Функціонують 11  спортивних залів, 14 спортивних майданчиків та 8 спортивних кімнат. Працюють з учнями 33 фахівці фізичної культури – в основному досвідчені педагоги, серед яких 30 мають вищу освіту, 3 з них – викладачі-методисти, 15 – є спеціалістами вищої категорії, 10 – спеціалісти І категорії. В залежності від спортивної бази гуртковою роботою в середньому охоплено до 30% дітей в кожному училищі.

Серед учнівської молоді проводиться Обласна спартакіада з 8 видів спорту для юнаків та 6 – для дівчат.

Дуже вдалим виявився виступ учнівської молоді ПТНЗ на Всеукраїнських іграх з легкої атлетики, настільного тенісу, волейболу та баскетболу, футзалу.

Кожен рік проводиться турнір з баскетболу серед учнівської молоді ПТНЗ міста пам’яті керівника фізичного виховання училища радіоелектроніки та голови методичного об’єднання Дички Б.М., цього року в змаганнях прийняло участь 88 учнів з 9-ти навчальних закладів міста. В перспективі планується запрошувати учнів профтехосвіти з сусідніх областей.

Фізичне виховання завжди було із засобів для підготовки людини до трудової діяльності і пристосування її до соціального середовища. Використання різноманітних видів фізкультурної діяльності у навчальному процесі сприяє профілактиці захворювань, підвищенню працездатності, збільшенню тривалості життя, організації повноцінного дозвілля, боротьбі зі шкідливими звичками, створює умови пізнання власних можливостей і забезпечує оптимальні обсяги рухової активності.

В умовах практичної реалізації завдань реформування освіти більш актуальним стає підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження в практику досягнень педагогічної науки та передового досвіду.

Згідно плану роботи обласного методичного об’єднання керівників та викладачів фізичного виховання ПТНЗ області затвердженого Начальником обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України К.К.Жукотинським та погодженого з директором навчально-методичного центру ПТО С.М.Микитюк був проведений семінар-нарада 15 серпня 2017 року, де обговорювались питання:

 • основні завдання та напрямки роботи колективів професійно-технічних навчальних заходів у 2017-2018 рр. (Начальник обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України К.К.Жукотинський);
 • інструктивно-методичні рекомендації щодо впровадження інноваційних технологій в системі фізичного виховання учнів ПТНЗ. Організація уроку фізичної культури в професійно-технічному навчальному закладі (голова методичного об’єднання – Купіна Р.Р.);
 • затвердження проекту положення про проведення обласних спортивних ігор учнівської молоді ПТНЗ області у 2017-2018 рр.

Наступне секційне засідання керівників та викладачів фізичного виховання виховання відбулося 4 жовтня 2017 р. в ВПУ № 3 м. Чернівці, де був запропонований відкритий урок з легкої атлетики (викладач-методист Тищук О.Й.). В зв’язку погодніми умовами урок проводився в спортивному залі, але це не завадило досвідченому педагогу продемонструвати свою майстерність.

Під час обговорення уроку виступили заступник директора з НР ВПУ № 3 – Максимюк В.П. – про роботу адміністрації щодо організації професійно-спортивних змагань та конкурсів в навчальному закладі; Начальник обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України К.К.Жукотинський – про комплексно-організаційні заходи, щодо вдосконалення роботи по виконанню положення «Про організацію фізичного виховання та масового спорту серед учнів ПТНЗ»; керівники та викладачі фізичного виховання – обговорення та аналіз уроку, акцентуючи увагу на щільності фізичних вправ, їх зв’язок з професійно-прикладною фізичною підготовкою учнів даної професії. Висновок: урок Тищук О.Й. проведений на достатньому професійному рівні.

Методична робота – це складна динамічна система взаємопов’язаних заходів, які спрямовані на всебічне підвищення кваліфікації кожного викладача, включаючи професійну самоосвіту, розвиток творчого потенціалу.

В цьому навчальному році підтвердили та підвищили свій рівень 10 наших колег, зокрема: Тищук О.Й. (ВПУ № 3) – підтвердження категорії та звання – викладач-методист, Конєв В.С. (ВПХУ № 5) – підтвердження категорії та звання – викладач-методист, Грищук А.С.  (ЧПМБЛ) – вища категорія, Цурик Б.Ю. (ЧВПУР) – вища категорія, Томко В.В.  (ВПУ № 24 м. Заставна) – підтвердження вищої категорії та званя старший викладач, Руснак О.О. (ЧПЛСП) – перша категорія, Марчук В.В. (ЧВПУР) – перша категорія, Кучурко С.О. (ЧВКУ КНТУ) – друга категорія, Мельник В.М. (ЧПЛАС) – друга категорія, Богайчук Ю.М. (ЧПЛЗТ) – перша категорія.

Саме в ЧПЛЗТ 14 лютого 2018 року відбулось наступне секційне засідання керівників та викладачів ПТНЗ області. Викладачем Ю.М.Богайчуком був запропонований урок з гімнастики. Урок був грамотно організований та продуманий від початку і до самого завершення, учні методом кругового тренування вдосконалювали свої навички в акробатиці, вправах на паралельних брусах, перекладині та стрибку через гімнастичного козла. В ході обговорення слухали директора ЧПЛЗТ – В.І.Сідора – про роботу адміністрації щодо покращення спортивної бази  для проведення занять та спортивно-масових заходів; керівника фізичного виховання ЧПЛЗТ – О.А.Гончара – про організацію позаурочних, спортивно-виховних та оздоровчих заходів, які є традиційними в навчальному закладі; Начальник обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України К.К.Жукотинський – про участь учнів професійно-технічних навчальних закладів у Всеукраїнських іграх. На обговоренні були присутні також методист ліцею М.А.Голодюк та заступник директора з НВР Д.А.Філіпчук. Висновок: урок Богайчука Ю.М. проведений на достатньому професійному рівні з застосуванням інноваційних технологій.

20 червня 2018 року підсумкова семінар-нарада керівників та викладачів ПТНЗ області про діяльність навчальних закладів у 2017-2018 рр. Та завдання і напрямки роботи педагогічних колективів у 2018-2019 рр. (Начальник обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України К.К.Жукотинський); про підсумки роботи обласного методичного об’єднання керівників та викладачів ПТНЗ області за 2017-2018 рр. Та обговорення плану роботи на новий період (голова методичного об’єднання – Купіна Р.Р.); про підсумки спортивних ігор учнівської молоді ПТНЗ у 2017-2018 рр. та виступ на Всеукраїнських іграх. Обговорення проекту положення про проведення ХІІІ обласної спартакіади серед учнівської молоді ПТНЗ області (провідний спеціаліст обласного відділення Комітету з фізичного виховання – В.В.Малишев).

Загалом роботу методичного об’єднання керівників та викладачів фізичного виховання ПТНЗ області у 2017-2018 рр. вважаю задовільною.

Голова методичного об’єднання керівників та викладачів фізичного виховання – Купіна Р.Р.